ID Mosaic

työidentiteetti toimijuus eheys merkityksellisyys

ID Mosaic on digitaalinen oppimispolku työntekijän ja tiimien valmentautumiseen sekä työidentiteettien johtamiseen.

ID Mosaic palvelussa on kysymys ihmisten voimavaraistumisesta työssään: saada ja antaa työssä parasta ja voida hyvin.  Se on matka ihmisen ja työn maailmaan, tarinoihin ja vahvistumiseen, merkityksellisen löytymiseen työssä.

Palvelun perusta on vahva ja kehitetty yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.  ID Mosaic tarjoaa työvälineitä  itsetuntemukseen, osaamiseen, työpaikan ihmissuhteisiin, vahvuuksien tunnistamiseen  ja uudistavaan edistymisen johtamiseen.

Yksilöille – Tiimeille – Lähijohdolle – Valmentajille – HR tueksi

ID Mosaic on tukena, kun halutaan:

Tukea työntekijöiden ja johtajien toimijuutta

Lisätä osaamisen tunnistamista ja ammatillista kasvua

Saada voimavaroja työyhteisön ihmissuhteisiin

Rakentaa hyvinvointia työhön

Saada tukea työidentiteettien johtamiseen

Luoda  itseohjautuvuutta edistävä toimintaympäristö

Työidentiteettisi muodostuu neljästä osa-alueesta, jotka kuvaavat identiteettisi kahta voimaa;  henkilökohtaista autonomiaasi sekä liittymistä toisiin ihmisiin ja organisaatioosi.

Hän katsoi omaa sieluaan kaukoputkella  Hän näki ja näytti, että se  mikä oli vaikuttanut täysin epäsäännölliseltä muodosti kauniita tähtikuvioita ja hän liitti tietoisuuteen maailmaan kätkettyjä maailmoja.    

www.mahlakaarto.fi

ID Mahlakaarto Oy

info@mahlakaarto.fi

+358 40 571 9260

Postiosoite: Kauppakatu 14 B 11

33210 Tampere

Palvelun sisältö on tarkoitettu ainoastaan kirjautuneille käyttäjille. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeudella, sitä ei saa kopioida tai levittää.

ID Mosaic palvelu ei tallenna mitään tietoja käyttäjästä.

  • Salme Mahlakaarto -ID valmennuksen kehittäjä/kouluttaja, ID Mahlakaarto Oy
  • Hanna Väinölä – Projektipäällikkö, konseptisuunnittelu ja palvelumuotoilu  
  • Riku Pekkala –  Graafinen suunnittelu
  • Mari Nieminen – Tekninen suunnittelu
  • Ville Haaraoja – Videokuvaus ja editointi, tekninen konsultaatio 
  • Leena Yrjölä – Arkkityyppikuvitus ja Elämänkehä teokset
  • Johannes Mellonmaa – Äänimaailma

child theme wp

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.