Työsi filosofia ja arvot kantavat osaamistasi.
Ammatillinen kehittymisesi on onnellisten tähtien alla kulkemista.
Mikä sinua sytyttää työssäsi ja tekee onnelliseksi?
Ammatillinen tarinasi on peilissä.
Jotta voisi osata jotakin, se täytyy ensin oppia.
Elämässä on usein viisaita auttajia, näkyviä ja näkymättömiä, jotka ohjaavat ammatillista polkuasi.

ID Ammatti osion kuvaus

ID Ammatti kokonaisuudessa opit ammatillisen osaamisen perustasta ja oman kehittymisesi suunnasta. Sisältö perustuu näkemykselle, että ammatti on osa identiteettiä ja liittyy kiinteästi siihen, miten rakennamme itseä ja osaamista työssä ja miten kehitymme.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta toisiaan täydentävistä teemasta: miten työ ja identiteetti liittyvät yhteen, miten työn energiavirrat koostuvat sekä siitä, miten ammatillisen osaamisen osatekijät vaikuttavat työssä.

Tämä osio sisältää etenee identiteetin ja työn yhteisyyden ja  energisoivan  työn kuvauksesta  ammatillisen osaamisen oppimisaineistoihin. Oppimiskokonaisuudessa on tekstejä, videoita ja podcasteja.  Tekstien yhteydessä on pohdinta-aihioita sekä teemaa syventäviä oppimistehtäviä.

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.