Osaamisesi ja kehittämispotentiaalisi on organisaation elinvoimaa.
Paraskaan työyhteisö ei voi pelastaa sinua, jos et anna omaa osuuttasi.
Vahva ja eheä identiteettisi on paras vakuutuksesi työssä.
Olet osa organisaation keskusteluvirtaa.
Et voi yksinään pelastaa yhteisöä, jossa luottamus, kannustus ja reiluus eivät toimi.

ID Organisaatio osion kuvaus

ID Organisaatio osiossa opitaan työyhteisön olemuksesta, yhdessä toimimisesta ja oman toimijuuden kehittymisestä. Omalla toimijuudella tarkoitetaan vaikuttamista, osallistumista ja oman työidentiteetin vahvistamista.

Tämän osion sisältö perustuu näkemykseen henkilökohtaisen toimijuuden vahvistumisen tärkeydestä sekä yksilö-, tiimi- että organisaatiotasolla. Yksilön ja toimintaympäristön välinen vuorokuuntelu on avain työyhteisön kehittymiseen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. 

Tämä osio etenee oman toimijuuden tarkastelun ja siihen liittyvän kyselyn kautta työyhteisön toimijuusteemoihin. Sen jälkeen kuvataan organisaation selkärankaa ja sen keskusteluvirran kysymyksiä. Tämän jälkeen olevalla ID profiilikyselyllä hahmottuu kokemus työyhteisön tuesta omalle toimijuudelle.

Oppimiskokonaisuudessa on tekstejä, videoita ja podcasteja sekä kaksi profiilikyselyä. Tekstien yhteydessä on pohdinta-aihioita sekä teemaa syventäviä oppimistehtäviä.

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.