Ihminen – toimijuus – organisa

Ihmisen ja organisaation suhde on kaksisuuntainen ja moniulotteinen. Yksinkertaisimillaan organisaatio antaa työntekijälle työn rakenteet ja ohjauksen – organisaatio taas saa työn tuloksen.  Suhteessa on myös muutakin: kummankin kasvu, merkitysten olemus, arvot jne.  Näissäkin suhde on kaksisuuntainen – organisaatio johtaa työntekijää ja työntekijä organisaatiota.

Toimijuus voidaan nähdä kehittämisen aktiivisuuden määränä tai tilan ottamisella.  Tilalla tässä viitataan sekä omaan työtehtävään, rooliin kuin myös tekemisen aktiivisuuden tilaan.

Kokemus omasta tilasta voi olla kapeutunut liiaksi oman elämäntarinan kokemusten ohjaamana,  sopiva tai voi myös tunkeutua muiden tonteille. 

Aktiivinen työntekijä on rohkea, näkee oman, arvokkaan merkityksensä työlleen ja elämälle sekä rikastaa koko organisaatiota kehittämisen ajatuksillaan ja teoillaan.  

Hyvään toimijuuteen kuuluu monia muitakin määreitä tai tasapainoja:  yhteisöllisyys – itsenäisyys, luottamus – luotettavuus, tahto – toiminta jne.

 

Toimijuusjohtaminen_näkokulmia.pptx

 

Sanonta että työntekijä on itse itselleen vaativin pomo on usein varsin totta.   

Yhteisön perusta
Resurssit, voimavarat
Työroolit ja tehtävät
Ammatillinen vuorovaikutus
Yhteinen johtajuus
Vuorovaikutusenergia

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.