Sisäinen maailmasi on suhteittesi voimavarapankki.
Hyvät suhteet, parempi työn energia.
Ihmissuhteesi tuovat tai vievät vitaalienergiaasi.
Tietoisuutesi on puolet ongelmasi ratkaisua.
Palautetaidoillasi tulet eheäksi.
Oikeita sanoja, aitoja kohtaamisia.

ID Suhteet osion kuvaus

 ID Suhteet kokonaisuudessa opitaan työpaikan ihmissuhteista, vuorovaikutuksesta ja palautetaidoista.  Tämän osion sisältö perustuu näkemykseen, että kohtaava vuorovaikutus on syntynyt elämämme aikana opittujen roolien synnyttämänä ja siksi sillä on vahva yhteys omaan identiteettityöhön. Tunnistamalla ja harjoittelemalla vuorovaikutusta voit vahvistaa merkittävästi omaa hyvinvointiasi ja parantaa henkilökohtaista työelämääsi.

Tämä osio etenee ihmissuhteiden, vuorovaikutuksen ja rooliteorian kuvausten kautta palautetaitojen oppimisaineistoihin. Kokonaisuudessa on tekstejä, videoita  ja podcasteja.  Tekstien yhteydessä on pohdinta-aihioita sekä teemaa syventäviä oppimistehtäviä.

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.