Elämäsi tarkoitus on vaeltaa rikastaen sitä, mikä sinussa on jo olemassa.
Elämäsi on kehitystarina ja sinä sen matkaaja.
Elämänkehä kuljettaa sinua eteenpäin.
Elämän muutosvirrat koskettavat sinua aika-ajoin.
Uudistut ja voimaannut yksilöllisellä tavalla.

ID Tarina osion kuvaus

ID Tarina kokonaisuus tukee identiteetin ja omien voimavarojen tunnistamista ja vahvistumista.  Sisällössä korostuu ihmisenä kasvun merkitys osana työidentiteettiä ja omaa hyvinvointia.

Kokonaisuus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä jäsennysmallista identiteettiin: Elämänkehä ja Arkkityypit. Elämänkehä kuvaa elämän luonnetta ja eri vaiheita, Arkkityypit taas kuvaavat elämän osana olevaa ihmisen identiteettiä, sen eri puolia ja kehityskulkuja.

Tämä osio etenee identiteetin kehittymisen ja Elämänkehän teorian kuvauksen kautta arkkityyppikyselyyn, jonka tuloksena syntyy henkilökohtainen Arkkityyppiprofiili. Sen jälkeen kuvataan arkkityyppien piirteitä.

Oppimiskokonaisuudessa on tekstejä, videoita ja podcasteja sekä arkkityyppiprofiilikysely. Tekstien yhteydessä on pohdinta-aihioita sekä teemaa syventäviä oppimistehtäviä.

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.