Työn, ammatin ja ihmisen välinen suhde on yksi energisoiva tai voimia vievä virta. Kun olet ammatissa, jossa voit toteuttaa itseäsi, sinulla on intoa kehittää ja kehittyä. Jos työsi ja työympäristösi antavat sinulle iloa, energiaa ja merkitystä, sinulla on valmiina paljon hyvinvointia luovaa energiaa. Sen tiedostaminen, mikä sinua ravitsee ammatissa ja mikä pitää yllä energiaasi (ja jopa lisää sitä), on avainasia työssä menestymiselle.

Joskus ammatin vaihto on paras tapa uudistua, joskus taas sinun ja työsi välisen suhteen uudistaminen. Saatat tarvita rohkeutta ja voimaa voidaksesi tehdä valintoja, jotka tuovat sinulle energiaa.

Seuraavassa tutustut omaan ammatilliseen identiteettiisi muutamasta eri näkökulmasta. Näitä ovat vitaalienergia, syttymisfaktorit, ura-ankkurit sekä työtyyli.   

Tehtävä: jokaiseen teemaan löydät tehtävät Tehtävä-tiedostosta. 

Miksi kotona ja työpaikalla koettujen ilojen tai harmien vaikutuksen tunteminen itsessä on niin tärkeää? Kysymys on omaan ja toisten hyvinvointiin vaikuttamisesta.

Jos työssäsi on ollut hyvin raskas päivä, saatat kotiin mennessä päästä irti tunteista tai ajatuksista, jotka ovat madaltaneet mielialaasi. Mennessäsi kotiin saatat tietää, että jotakin mukavaa on odotettavissa: harrastuksia, lämminhenkistä yhdessäoloa, rakkautta.  Sinut valtaa ilon ja tyytyväisyyden tunne, joka illan mittaan voi vielä kasvaa. Energisoidut. Seuraavana aamuna tuot työyhteisöön tyytyväisyyttä ja hyvää mieltä.

Energia on usein sanatonta ja vaikuttaa tunteina, ”fiiliksinä” itsessä ja toisissa. Jos kodissasi on paljon ristiriitoja, ongelmia ja harmeja, energiasi ja käyttäytymisesi saattaa olla kovin toisenlaista. Jos taas työssäsi on paljon hyvää kohtaamista, onnistumista ja iloa, saatat saada työpaikalla ”hoitoa”, joka auttaa jaksamaan elämäsi muuta tilannetta. Työyhteisön hyvä energia kaappaa sinut virtaansa.

On erilaisia tilanteita, joissa työ ja yksityiselämän rajat ovat uhattuina. Tunnet ehkä henkilöitä, jotka tuovat kaiken yksityiselämäänsä kuuluvan työhön ja käyttävät siihen tarpeettomasti aikaa. Joskus yhden henkilön vääristyneet yksityiselämän ongelmat voivat ”kaapata” koko työyhteisön valtaansa niin, että koko työyhteisö kärsii. Toisaalta on henkilöitä, jotka ovat jakamisessaan niin niukkoja, että jäävät ”harmaiksi” ja näkymättömiksi ja antavat sen myötä työyhteisöön liiankin vähän yhteistä jakamista.

On luonnollista, että itse kullakin on aikoja, jolloin erilaiset elämään vaikuttavat asiat vievät energiaa. Pitkäaikaisesti työssä ja yksityiselämässä rinnakkain olevat negatiiviset voimat tekevät tilanteesta kestämättömän. Tämä on ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle vaarallista.

 Vastuu voimauttavan energian luomisesta on jokaisella itsellään. Itsen säätely työn ja kodin välimaastossa kuuluu hyvään ammatillisuuteen. Jokaisen ihmisen kuuluu pitää yksityiselämänsä riittävän hyvässä kunnossa voidakseen olla työkuntoinen. Tähän täydentävänä lauseena kuuluu lause: Jokaisen työyhteisön ja organisaation kuuluu pitää työyhteisöelämänsä energia hyvällä tasolla. koettujen ilojen tai harmien vaikutuksen tunteminen itsessä on niin tärkeää? Kysymys on itsen ja toisten hyvinvointiin vaikuttamisesta.

Jos työssäsi on ollut hyvin raskas päivä, saatat kotiin mennessä päästä irti tunteista tai ajatuksista, jotka ovat madaltaneet mielialaasi. Jos tiedät jo mennessäsi kotiin, että jotakin mukavaa on odotettavissa: harrastuksia, lämminhenkistä yhdessäoloa, rakkautta.  Sinut valtaa ilon ja tyytyväisyyden tunne, joka illan mittaan voi vielä kasvaa. Energisoidut. Seuraavana aamuna tuot työyhteisöön tyytyväisyyttä ja hyvää mieltä.

Energia on usein sanatonta ja vaikuttaa tunteina, ”fiiliksinä” itsessä ja toisissa. Jos kodissasi on paljon ristiriitoja, ongelmia ja harmeja, energiasi ja käyttäytymisesi saattaa olla kovin toisenlaista. Jos taas työssäsi on paljon hyvää kohtaamista, onnistumista ja iloa, saatat saada työpaikalla ”hoitoa”, joka auttaa jaksamaan elämäsi muuta tilannetta. Työyhteisön hyvä energia kaappaa sinut virtaansa.

On erilaisia tilanteita, joissa työ ja yksityiselämän rajat ovat uhattuina. Tunnet ehkä henkilöitä, jotka tuovat kaiken yksityiselämäänsä kuuluvan työhön ja käyttävät siihen tarpeettomasti aikaa. Joskus yhden henkilön vääristyneet yksityiselämän ongelmat voivat ”kaapata” koko työyhteisön valtaansa niin, että koko työyhteisö kärsii. Toisaalta on henkilöitä, jotka ovat jakamisessaan niin niukkoja, että jäävät ”harmaiksi” ja näkymättömiksi ja antavat sen myötä työyhteisöön liiankin vähän yhteistä jakamista.

On luonnollista, että itse kullakin on aikoja, jolloin erilaiset elämään vaikuttavat asiat vievät energiaa, mutta pitkäaikaisena prosessina sekä työssä että yksityiselämässä rinnakkain olevat negatiiviset voimat tekevät tilanteesta kestämättömän. Tämä on ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle vaarallista. Joskus yhden henkilön vääristyneet yksityiselämän ongelmat voivat ”kaapata” koko työyhteisön valtaansa niin, että koko työyhteisö sairastuu.

 Vastuu voimauttavan energian luomisesta on jokaisella itsellään. Itsemme säätely työn ja kodin välimaastossa kuuluu hyvään ammatillisuuteen. Eräs kouluttaja tiivisti asian hyvin yksinkertaisesti: Jokaisen ihmisen kuuluu pitää yksityiselämänsä riittävän hyvässä kunnossa voidakseen olla työkuntoinen. Tähän täydentävänä lauseena kuuluu lause: Jokaisen työyhteisön ja organisaation kuuluu pitää työyhteisöelämänsä energia hyvällä tasolla. 

Syttymisfaktorit kuvaavat sinulle luontaisia kiinnittymisen ja motivaation alueita työssäsi. Ne näyttävät kiinnostuksen kohteesi ja sisäisen motivaatiosi suhteessa työhösi. Ne paljastavat sinulle tärkeitä arvoja, periaatteita ja asioita, jotka kiinnostavat aidosti sinua. Kun työstä omia syttymisfaktoreitasi, voit tulla tietoiseksi työsi muotoilemisen tarpeesta siten, että se sytyttäisi sinua nykyistä enemmän.

Kahdeksan ura-ankkuria ovat yksi tapa tarkastella erilaisia työhön kiinnittymistapoja identiteetissämme. Ura-ankkurit ilmenevät työlle antamissamme merkityksissä ja niissä valinnoissa, joita arjessa teemme.

Ensimmäinen ura-ankkuri on turvallisuus. Meille kaikille on tärkeää jossakin määrin koettu turvallisuus. Osalle ihmisiä tasainen, säännöllinen ja muita turvaa tuottavat asiat ovat niitä, joiden pohjalta hän rakentaa ammatillisen todellisuutensa.

Toinen ura-ankkuri on ammatillinen erityisosaaminen. Joku tuntee erityistä kiinnostusta erikoistua johonkin asiaan, tehdä siinä kehittymisestä ydintavoitteensa, olla siinä paras, usein huippu. Se tapahtuu senkin uhalla, että se merkitsisi ammatillista kapeutumista. Esimerkiksi monet huippututkijat tai keksijät saattavat kuulua tähän joukkoon. Usein he jaksavat uurastaa löytääkseen oleellisen.

Kolmas ura-ankkuri on yrittäjyys ja luovuus. Yrittäjyyden ura-ankkuriin kuuluu keskeisenä tarve toteuttaa itseään tai korostaa ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta. Yrittäjyyden ankkuri sijoittaa myös jonkun asian tai teeman tuottamiseen näkyväksi tai sen hyödyntämisen. Itselle tärkeä asia toteutetaan identiteettityönä itseksi tulemisen kautta. He ovat myös valmiita ottamaan riskejä asioiden eteenpäin viemiseksi tai omien unelmiensa toteuttamiseksi. Tässä ajassa yrittäjyyden ankkuri on usein toivottu työn toteuttamisen lähtökohta.

Neljäs ankkuri on itsenäisyys ja vapaus. Joku tuntee itsensä toteuttamista eniten saadessaan mahdollisimman vähän työssään rajoittamista tai ulkoa päin tulevia normeja. Hän saa näin parhaan aikaiseksi myös tuloksen kannalta ja hänellä on yleensä hyvä kyky säädellä omaa toimintaansa ja kehittymistään. Tällaiseen ura-ankkuriin voimakkaasti suuntautuneen saattaa löytää esimerkiksi musiikin tai taiteen alueelta.

Viides ankkuri on johtajuus. Tämän ankkurin keskiössä olevat tuntevat vetoa johtajuuteen ja pyrkivät siihen myös määrätietoisesti. He rakentavat työtään ja uraansa usein systemaattisesti tähän suuntaan.

Kuudes ankkuri on palveleminen.Tämän ankkurin omistajaa johtaa toisten ihmisten tai jonkun itselle merkittävän tarkoituksen palveleminen. Esimerkiksi monet järjestö- tai hoitotyössä olevat saattavat seurata tätä tähteä työnsä toteuttamisessa.

Seitsemäs ura-ankkuri on aito haasteellisuus. Tämän ura-ankkurin omaavat etsivät haasteita, joissa he voivat ”kiivetä” ja ponnistaa itsensä joskus mahdottomiinkin suorituksiin. Heitä ohjaa itsensä voittamisen kaipuu. Esimerkiksi monet kilpaurheilijat saattavat omata tämän itsensä toteuttamisen ura-ankkurin.

Kahdeksas ura-ankkuri on elämän eheys. Työhön liittyviä valintoja ohjaa tasapainoisuus. Työtä ja muuta elämää halutaan sopivasti: lapset, perhe, harrastukset, työ sopivassa koosteessa. Henkilö arvioi työnsä mahdollisuuksia tarkasti kokonaistilannettaan ajatellen.

Olemme työtyyliltämme erilaisia, sytymme erilaisista tavoitteista ja saamme sitä kautta työllemme erilaisia merkityksiä ja energiaa. Työpaikalla voi olla hyvin samanlaisia tai erilaisia työtyylejä käytössä. Usein tämä on erinomainen hyvän tiimityön pohja: Tarvitaan erilaisuutta, jotta kaikki näkökulmat saadaan parhaalla tavalla käyttöön. Jos tätä näkökulmaa ei kyetä hyödyntämään riittävästi, syntyy kapea-alaisuutta, ristiriitoja ja ihmisten välisiä konflikteja. Esimerkiksi,  jonkun henkilön työtyyli voi olla ylikehittynyt siten, että se haittaa merkittävästi toisten työtyylien toteuttamista. Kaikki häviävät silloin.

Erilaiset toimintatyypit ilmaisevat neljää erilaista toiminta-/työtyyliä. Luonnollisesti emme ole aina puhtaasti yhtä tyyppiä, mutta saatat tunnistaa suhteellisen helposti itsesi tai työtovereittesi tyylin.

Tehdä perusteellisesti, oikein tyylin omaava on hyvin tarkka, perusteellinen ja joka haluaa tehdä asiat oikein ja hyvin. Hän saattaa olla joskus juuttuja ja ”hiustenhalkoja”.

Tulostavoitteista syttyvä on määrätietoinen, korkealle tavoitteleva, eteenpäin menevä,  ja saa aikaan tuloksia ja on tehokas. Hän saattaa olla joskus hyvin yksilökeskeinen tekemisissään eikä ota riittävästi muita huomioon.

Tehdään yhdessä tyylin omaavalle puolestaan yhdessä tekeminen ja ryhmään kuuluminen saa aikaan parhaan tuloksen. Hän on ymmärtävä ja hyvä kuuntelija ja kommunikoija, joskus tehoton ja liian salliva.

Kutsumusvetoisen tyylin omaava puolestaan on aloitteellinen, helposti innostuva ja luova, uuteen innostuva ja joskus liian lennokas ja ailahtelevainen.

Kun voi ymmärtää ihmisen työtyylin merkityksen hänen identiteetilleen, on helpompi suhtautua arjen haasteellisiin tilanteisiin. Sinun ei tarvitse vaatia toiselta samaa työtyyliä kuin itseltäsi. Tärkeintä on löytää sellainen kohtaamisen kanava, jossa tämä voidaan yhdessä todeta ja alkaa harjoitella yhteistyötä.

Orpo

Orpo edustaa identiteetin haavoittuvuutta. Orvon tehtävä on auttaa vastaanottamaan pettymyksiä ja oppia vahvistamaan vaikeuksien sieto- ja käsittelykykyä. Se auttaa myös ymmärtämään ja sietämään toisten vajavuutta, keskeneräisyyttä ja haurautta. 

Hyvin kehittynyt Orpo kykenee syvällisellä tavalla rakentamaan yhteyttä toista Orvon roolissa olijaa kohtaan. Hän osaa antaa oikeanlaista tukea ja ymmärtämystä. Jos ihmisen elämässä on ollut raskaita asioita tai traumoja, jotka ovat jääneet käsittelemättä, Orvon rooli saattaa olla ylikehittynyt. Ihminen kääntää kokemuksensa negatiivisuudeksi itseä ja toisia kohtaan ja jumittuu voimia vievään kärsimykseen ja itseluottamuksen puutteeseen. Hän odottaa, että joku muu tekisi asiat hänen puolestaan tai että toinen näkisi hänen arvonsa. Orvon vahva rooli saattaa näyttäytyä myös manipulatiivisen uhrin roolina tai tyytymättömyytenä ja jatkuvana valittamisena. Jos Orpo puolestaan on hyvin alikehittynyt, voi olla, että hän ei tunnista työtovereissaan tai itsessään Orpoa.